بهترین نرم افزار برای شما کانکشن هوشمند به دلیل داشتن تمامی سرویس ها در قالب یک نرم افزار در محیط فارسی می باشد.
در صورتی که به هر دلیلی کانکشن هوشمند بر روی سیستم شما نصب نشد و یا با استفاده آن مشکل داشتید می توانید کانکشن های تکی را دانلود و نصب کنید.
راحت ترین کانکشن تکی برای دانلود و استفاده سرویس های PPTP  و IKEV می باشد.
حتما یک بار از بخش تنظیم DNS موارد گفته شده را روی کارت شبکه خودتان انجام دهید تا بهترین اتصال را داشته باشید.

دانلود کانکشن هوشمند

دانلود کانکشن PPTP

دانلود کانکشن L2TP

دانلود کانکشن IKEV2

دانلود و نصب کانکشن کریو

دانلود کانکشن Cisco AnyConnect

دانلود کانکشن OpenVpn

تنظیم پروکسی بر روی تلگرام