لطفا تمامی سرویس ها را بر روی سیستم خودتان یکبار نصب کنید.

ساخت کانکشن IKEV2

ساخت کانکشن IPSec

دانلود کانکشن Kerio

دانلود کانکشن Cisco AnyConnect

دانلود کانکشن OpenVPN

تنظیم پروکسی بر روی تلگرام